Publikováno 1. 12. 2015

Řízení komunikace IT oddělení ve workflow engine Orgnes

Zbavte se starostí s vyřizováním požadavků na; zakládání, změny a rušení uživatelských účtů zaměstnanců vaši společnosti.

Obsah:

Shrnutí

Řešení zjednodušuje zpracování požadavků HR oddělení na IT oddělení při přijetí nových zaměstnanců, jejich přeřazení či ukončení pracovního poměru. Řešení umožňuje budovat nové automatizované pracovní postupy všude tam, kde by řízení formulování požadavku a následná automatizace zpracování mohla být přínosem.

Schéma komunikace oddělení HR - IT oddělení a uvnitř IT oddělení. Další workflow je možné vytvořit.

Hlavní užitky

Užitek se liší dle role uživatele.

Šéf IT

Mezi hlavní užitky pro uživatele s rolí Vedoucí IT oddělení patří zejména:

 • Zjednodušení zpracování požadavku na přidělení práv přístupu do IT systémů organizace při nástupu zaměstnanců.
 • Zjednodušení zpracování požadavku na odebrání práv přístupu do IT systémů při ukončení pracovního poměru zaměstnanců.
 • Zjednodušení zpracování požadavku na změnu přidělených práv při přeřazení zaměstnanců na jinou pozici.
 • Správa číselníků. Získání přehledu o tom, jaké role jsou potřeba pro výkon v pracovní pozici:
  • hierarchie pracovních pozic – orgchart,
  • seznam informačních systémů,
  • seznam administrátorů informačního systému,
  • seznam rolí definovaných v informačním systému,
  • přidělení rolí pracovním pozicím,
  • atd.
 • Zjednodušení zpracování požadavků na administrátory IT při změně definice orgchartu.

Administrátor IT systému

Mezi hlavní užitky pro uživatele s rolí Administrátor IT systému patří zejména:

 • Přehled o tom, jakým pracovníkům je třeba jaké role odebrat či přidělit.
 • Rozesílání avíz, při splnění úkolů či nesplnění úkolů.

Šéf HR (personalistika)

Mezi hlavní užitky pro uživatele s rolí Vedoucí HR oddělení patří zejména:

 • Snadná formulace přesného zadání pro IT oddělení ohledně nástupu, přeřazení či ukončení pracovního poměru pracovníka či hromadně celé skupiny pracovníků.
 • Získání přehledu o tom, v jakém stavu příslušné úkoly jsou.
 • Přehled o tom, jaké pozice jsou jak nadefinované.

Zaměstnanec

Mezi hlavní užitky pro zaměstnance patří zejména:

 • Správně a včas nastavené pracoviště.
 • Automaticky generovaná avíza o přidělení a odebrání rolí.

Provedení

Celý systém je vytvořen pouhým nastavení workflow engine Orgnes. Toto nastavení je možné kdykoli změnit tak, aby vyhovovalo aktuální představě ideální funkčnosti. Více o workflow engine Orgnes je k dispozici zde.

Projděte si ukázku řešení prostřednictvím průvodce:

 • Průvodce vám umožní nejprve se přihlásit jako pracovník HR oddělení a přijmout nového zaměstnance.
 • Potom jako vedoucí IT oddělení můžete sledovat, jak systém vygeneroval úkoly pro jednotlivé správce IT systémů.
 • Potom jako IT administrátor příslušného systému můžete sledovat, jak systém přiděluje úkoly a jak lze tyto úkoly splnit, odmítnout apod.
 • Jako vedoucí IT oddělení můžete sledovat plnění úkolů jednotlivých IT administrátorů tak, až je požadavek HR oddělení splněn.
 • Jako HR manažer můžete ověřit, jak systém informuje o tom, že byl celý požadavek zpracován a příslušný pracovník bude schopen pracovat, protože IT systémy jsou pro něj připraveny.

Konkurenční výhoda

Všechny řešení jsou vytvořeny nastavením nikoli programováním. To znamená, že zákazník může podepsat podstatně výhodnější smlouvu na nákup a podporu než u konkurence.

Důvody jsou následující:

 • Řešení není naprogramováno ale nastaveno v tomtéž nástroji, který je součástí dodávky. Udělat změny je snadné.
 • Změny si může provádět zákazník samostatně.
 • Kromě hodinových sazeb za typ práce garantujeme dodržení sazeb za tzv. pravidla. Pravidel je mnoho typů. Některá vytvářejí kolonky, jiná formuláře, další úkoly v pracovním postupu, složky, tiskové sestavy, apod. Tím je pro zákazníka pracnost každé změny v nastavení naprosto transparentní. Transparentnost je hlavní obchodní výhoda vůči konkurenci. Ta nabízí pouze hodinové sazby, které nejsou férové a postupem času vedou ke stále více nevýhodnému nacenění pracnosti změn.