Vykazování výdajů

Každý jednotlivý výdaj je jednotným způsobem zaznamenaný, transparentní a kdykoliv dohledatelný. Management společnosti tak získává kontrolu přímo nad konkrétními individuálními výdaji.

Proč koupit?

Úspora procesních nákladů

Tím, že se data pořizují přímo u zdroje (informace o výdaji zadává do systému přímo pracovník, který výdaj měl), dochází k podstatné úspoře nákladů a času. Zaměstnanci ušetří čas s přípravou a předáváním podkladů, jejich nadřízení se schvalováním a účetní se zpracováním.

Celkové snížení výdajů

Zavedením naprosté transparentnosti výdajů se zlepšuje možnost kontroly na všech úrovních. Díky tomu si zaměstnanci lépe zváží, které výdaje si mohou nechat proplatit.

Soulad s aktuálními zákonnými úpravami

Snadno aktualizovatelné formuláře, do kterých se výdaje zadávají, umožňují jednotlivé výdaje již od počátku správně kategorizovat a zajišťovat tak, aby vše bylo v souladu s aktuální právní úpravou.

Možnost přefakturace nákladů

Veškeré výdajové položky lze snadno přiřadit ke konkrétnímu zákazníkovi či projektu. Podle těchto kritérií lze následně výdaje vytřídit a případně přefakturovat.

Lepší vyjednávací pozice u dodavatelů

Výdaje lze kategorizovat rovněž podle dodavatelů. Pořízením výpisu výdajů uskutečněných u konkrétního dodavatele získáte lepší vyjednávací pozici při nárokování slev.